संस्मरण

Memoire

बन्दै विग्रँदै गरेका वादलका आकृतिहरू ! विस्तृत र अनन्त रूपमा फैलिएको नीलो आकाशलाई पूरै आफूमैं